Strafferetsadvokater

Strafferetsadvokater

Strafferetsadvokater i vores advokathus har specialiseret sig i forskellige former for økonomisk kriminalitet. Det er Bagmandspolitiet (SØIK), der behandler straffesager, som vedrører denne type kriminel handling. Hvis man er blevet informeret om, at man er mistænkt for skatte- eller momsvig, så skal man straks henvende sig til os. Man er bedre stillet over for myndighederne, hvis man har en kompetent forsvarsadvokat på sin side. Skatte- og momsvig er sager, der kræver en del forberedelse og dybdegående indsigt i forskellige former for økonomiske forhold. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilken strafferetsadvokat man vælger til at repræsentere sig. Når myndighederne begynder at undersøge en påstået sag om skatte- eller momsvig, så er det vigtigt, at man rådfører sig med sin forsvarsadvokat. Det er med til at sikre, at man fra start har de bedste forudsætninger for at opnå en frikendelse. Vi går målrettet efter at få politiet til at lade sagen frafalde. På den måde undgår man en potentiel tiltale eller en retssag.

Bevisføring

Fordi det er politiet, der har bevisbyrden, er det ikke altid, at der er beviser nok til at rejse en tiltale. Sager der har at gøre med økonomisk kriminalitet er meget komplicerede, og det er ikke altid muligt for anklagemyndigheden at skaffe den dokumentation, der skal til for at kunne rejse en anklage, der danner grundlag for en retssag. Derfor ender denne type straffesager med, at politiet og anklagemyndigheden dropper sagen. Fordi sager om skatte- og momsvig kan give anledning til misforståelser, er det tilrådeligt, at man ikke udtaler sig over for politiet, inden man har fået juridisk bistand.

indlæg du måske vil kunne lide